AUTO CENTER

 - CZĘŚCI SAMOCHODOWE

Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza polityka prywatności określa, w jaki sposób gromadzone, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną poprzez serwis internetowy autocenter.pl (dalej: Serwis). Serwis gromadzi wyłącznie dane osobowe konieczne do świadczenia i rozwoju oferowanych usług. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

II. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych przez Serwis jest Auto Center s.c., z adresem: Aleksandra Puszkina 82, NIP: 7250020007, REGON: 470573097.

III. Cel zbierania danych osobowych

Dane osobowe są wykorzystywane w celu:
1. Rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika,
2. Umożliwienia logowania do Serwisu,
3. Realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług,
4. Komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.),
5. Wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie),
6. Prowadzenia systemu komentarzy,
7. Świadczenia usług społecznościowych,
8. Promocji oferty Administratora,
9. Marketingu, remarketingu, afiliacji,
10. Personalizacji Serwisu dla Użytkowników,
11. Działań analitycznych i statystycznych,
12. Windykacji należności,
13. Ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi.

Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu.

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, takie jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP.

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres:
1. Gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu,
2. Gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń.

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej).

VI. Udostępnianie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem (np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym). Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VII. Prawa Użytkowników

Użytkownik Serwisu ma prawo do:
1. Dostępu do treści swoich danych osobowych,
2. Sprostowania danych osobowych,
3. Usunięcia danych osobowych,
4. Ograniczenia przetwarzania,
5. Przenoszenia danych,
6. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. Cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem).

Zgłoszenia dotyczące powyższych praw należy przesyłać na adres admin@autocenter.pl. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Użytkownik ma również prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uważa, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO).

VIII. Pliki cookies

Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Dane Użytkowników nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na ich podstawie podejmowane są jakiekolwiek decyzje. Dane Użytkowników mogą być profilowane w celu dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu zgody.

X. Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. Informacje o wprowadzonych zmian

CZEKAMY NA TWOJĄ WIADOMOŚĆ

Szukasz części ?

Secured by reCAPTCHA Google